Systemisch Werken

Systemisch werken is vanuit ‘niet weten’ ruimte geven aan de context waarin de vraag is ontstaan. Vanuit het perspectief van ‘niet weten’ zoom ik UIT op de vraag. Dat geeft ruimte om verder te kunnen kijken. Verder dan de gestelde vraag. Want…Wat is er meer? Het zou namelijk ook kunnen dat het actuele probleem wel eens dé oplossing kunnen zijn voor een veel dieper liggend probleem in het systeem.

Iedereen is onderdeel van verschillende systemen. Het eerste systeem waar je deel vanuit bent gaan maken is je familiesysteem. Ook wel het systeem van herkomst genoemd. Er zijn veel overeenkomsten met ander systemen waar je deel van uit maakt. Zoals de vereniging waar je lid van bent, het team waarin je werkt etc. etc.

Én er is een groot verschil.

Het familiesysteem is namelijk het systeem waar je niet uit kunt stappen. Je bent en blijft altijd verbonden met dit systeem. In dit leven en daarna.
De dynamiek in systemen spelen zich vooral af in de onderstroom. Daar waar je ze niet ziet!
(Maar waar ze wel de richting bepalen)

Systemisch Werk pas ik toe in het gesprek en in vele vormen van opstellingen. Met en zonder representanten. In groepen maar ook in een één op één setting.
Met als doel: Zicht op helderheid krijgen

Met het aanmelden voor de nieuwsbrief lees je wetenswaardigheden over systemisch werken en wordt je op de hoogte gehouden van de agenda.

Wil je naast informatie over systemisch werken, de agenda en opstellingen breder worden geïnformeerd? Hoe Systemisch Werken samengaat met andere begeleidingsvormenin mijn begeleiding en coaching? Dan is de nieuwsbrief Joan Meints wellicht (ook) een bron van informatie voor jou.

Weet je welkom!
Laposta e-mailmarketing